Vrácení řidičského

průkazu

osobní automobil

Byl Vám odebrán řidičský průkaz a nyní přichází čas na jeho navrácení? To jste tu správně!

Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti můžete absolvovat ve chvíli, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Vrácení řidičského průkazu po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti můžete absolvovat ve chvíli, kdy ode dne právní moci rozhodnutí uplynul více než jeden rok.

Vrácení řidičského průkazu po ztrátě zdravotní způsobilosti

Přezkoušení z odborné způsobilosti můžete absolvovat ve chvíli, kdy ode dne právní moci rozhodnutí uplynuly více než tři roky.

Výuka a Výcvik a přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

Zákon nestanovuje povinnost absolvovat výuku a výcvik, avšak Všichni uchazeči mají v ceně přezkoušení uhrazené dvě cvičné jízdy na daném vozidle pro danou skupinu a to z důvodu náročnosti závěrečné zkoušky.
Přezkoušení se skládá z jednoho testu o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a první pomoci a praktické jízdy. U tohoto typu přezkoušení je pouze jedna možnost opravy (2 pokusy) – pokud se některá část zkoušky nepovede ani napodruhé, je nutné zahájit s uchazečem novou výuku a výcvik v autoškole.

Dokumenty potřebné
k přezkoušení

Doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (zde).

Doklad o zdravotní způsobilosti (zde).

Dopravně psychologické vyšetření.
Výpis z karty řidiče, popř. rozsudek či rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti.

Ceník přezkoušení

Vrácení řidičského průkazy sk. B
6 000 Kč
Správní poplatek Magistrátu
700 Kč

Přihlásit se